foto-jaimeok

JAIME COLORAO  was born  1953 in Santiago de Compostela ( Spain ) ;
since  1977 living and working  in  Valldemossa  ( Mallorca )

JAIME COLOROA nace en 1953 en Santiago de Compostela . Desde 1977 vive y trabaja en Valldemossa ( Mallorca)

foto-jaime002